W ostatnim okresie doszło do licznych zmian, które doprowadziły do przemodelowania sektora TSL. Zmieniły się nie tylko prawo i zwyczaje, ale również model prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w obszarze spedycji jak i przewozu. To spowodowało, że nie ma już ta...

Za nami dwie poważne nowelizacje ustawy o transporcie drogowym i wydaje się,

że w kwestii licencji transportowych wszystko jest już jasne. Wielu spedytorów ma jednak wątpliwości co do ważności posiadanych uprawnień. Ich licencje dotyczą bowiem wykonywania krajowego tra...

16/07/2016

Wykonywaniem transportu drogowego, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym jest prowadzenie działalności gospodarczej zarówno w zakresie przewozu rzeczy pojazdami samochodowymi, jak również pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Ustawa o transporcie drogowym w ogóle ni...

Coraz częstszym problemem dla spedytorów staje się zlecanie przewozu towarów przewoźnikom, którzy okazują się zwykłymi oszustami. Towar znika bezpowrotnie, a nadawca występuje do spedytora o zapłatę odszkodowania. Czy w takiej sytuacji ubezpieczenie OCS uchroni spedyto...

08/04/2016

Prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego wymaga od przewoźników posiadania szerokiej wiedzy z różnych obszarów i na takim poziomie, aby mogli bezpiecznie wykonywać swoją działalność. Czy jestem przewoźnikiem, przewoźnikiem umownym, czy może spedytorem,...

Istotą spedycji jest wykonywanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia transportu określonego towaru. Podstawowe regulacje dotyczące umowy spedycji zawarte są w art. 794 – 804 kodeksu cywilnego.

Obowiązki spedytora

Podstawowym obowiązkiem spedytora jest wysyłanie lub...

Coraz częściej obserwuje się przypadki utraty towaru w transporcie wskutek przestępczego działania różnego rodzaju oszustów. Każdorazowo po sprawcach i towarze nie ma śladu a spedytor musi za szkodę zapłacić, gdyż ponosi odpowiedzialność za wybór podwykonawcy, a jego p...

Zdarza się, że podmioty branży TSL nie wiedzą, czy wykonywane czynności mieszczą się  

w ramach działalności transportowej, czy może w ramach działalności spedycyjnej.

Brak takiej wiedzy nie pozwala na określenie, w jakim zakresie dany podmiot ponosi odpowiedzialno...

Doświadczenie w pracy z firmami spedycyjnymi pozwala na ocenę, że nie wszyscy spedytorzy dysponują odpowiednią wiedzą, pozwalającą na dokonanie oceny ich odpowiedzialności wynikającej z wykonywanej działalności. Brak wiedzy ma dość wyraźne przełożenie na procesy i proc...

Takie ogłoszenia w Internecie to już standard. Czy jednak wyłącznie spedycje poszukują przewoźników, czy może poszukują ich również sami przewoźnicy? W ostatnich kilku latach zmienił się diametralnie model prowadzenia działalności transportowej. Spedycje przestały być...

Please reload

Wyróżnione posty

Za nami dwie poważne nowelizacje ustawy o transporcie drogowym i wydaje się,

że w kwestii licencji transportowych wszystko jest już jasne. Wielu spedy...

Licencje spedycyjne wydane przed 15 sierpnia 2015 r. i ich ważność

August 18, 2016

1/2
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Wyszukaj wg tagów
Please reload

Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2009 CDS Kancelaria Brokerska                       Warszawa 02-795, ul. Wiolinowa 10 lok 53, mail: biuro@cds-odszkodowania.pl

  • Facebook - Grey Circle